Den herskende abe -C.I.R.K.A. -Center for infrahuman Research, Kommunikation og Analyse


Lasse Krog Møller og Anders Visti:
Den herskende abe -C.I.R.K.A. -Center for infrahuman Research, Kommunikation og Analyse, 2008


Værket er udformet som et forskningsprojekt, der beskæftiger sig med infrahuman kommunikation, dvs. dyrenes kommunikation og meddelelser til mennesker (og hinanden). Installationen består af flere delværker: I en montre på toppen af et skrivebordstårn, producerer to rotter løbende en tekst, der genereres af deres bevægelser over en staveplade, som derefter, gennem en computer, omsættes til udprintet tekst, til forskningscenterets, og publikums, videre fortolkning.
En diasprojektion, et lysbilledforedrag, forsøger at illustrere og beskrive vores viden om viden i forskellige kategorier. I en videoprojektion, vises en langsom morfning af Charles Le Brun’s tegninger af Sammenlignende karaktertræk hos dyr og mennesker, denne opdatering, eller viderebearbejdelse af Le Brun’s tegninger, tilføjet et evolutionært aspekt, illustrerer dobbeltbundetheden i forestillingen om menneskets ligheder med dyrene og dyrenes lighed med mennesket, fællesegenskaber og alligevel, umuligheden i dette.


Udstillingsstedet Spanien 19c, 2008


Se mere her: http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?de+der+blev+afvist
Ingen kommentarer:

Send en kommentar