Feltundersøgelse VsprtFeltundersøgelse Vsprt
Bidrag til en situations- og topografisk beskrivelse af et nærmere afgrænset geografisk område


Værket Bidrag til en situations- og topografisk beskrivelse af et nærmere afgrænset geografisk område. Samlingens afd. f. fortsatte feltundersøgelser fremtræder som en museal præsentation af en række forskellige genstande ( bl.a. cigaretskod, sedler, tyggegummiklatter og lign.) der er indsamlet fra gaden. Fundene præsenteres i en fritstående montre i omhyggelig orden med registreringssedler og nøjagtige beskrivelser af de enkelte fund. En stor korttegning viser et udsnit af feltundersøgelsesområdet; et stykke fortov. På korttegningen der er udført målestoksforholdet 1:1 markeres fundstederne for de fund der præsenteres i montren. En række mindre rammer beskriver gennem foto, tegning og tekst tilføjet anekdotisk leksikale oplysninger, omstændighederne omkring feltundersøgelsen.


Topaz
Martin Asbæk Gallery, 2009

Se mere her: http://www.ebbestubwittrup.net/index.php?/installations/topazinstallation/
og her: http://www.martinasbaek.com/Exhibitions/TOPAZ


Ingen kommentarer:

Send en kommentar