Samlingens feltundersøgelse Rsk

Samlingens feltundersøgelse Rsk 

Gennem den periode, en uge, Roskilde Festivalen varede, udførtes et fortløbende feltarbejde på dét afgrænsede område, der udgør Roskilde Festivalens meget midlertidige samfund. Området underkastedes en nærmere undersøgelse, dels gennem ind- el. opsamling af forskellige fund, dels gennem korttegninger og beskrivelse af topografien. De enkelte fund der under dette feltarbejde blev indsamlet, har alle, i deres køkkenmøddingslignende karakter, det fællestræk, at de, formentlig, som følge af uopmærksomhed, eller med fortsæt er efterladt eller mistet på det udvalgte feltundersøgelsesområde.


Roskilde Festivalen 2008

Se mere her: http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?roskilde+krog+moller
Ingen kommentarer:

Send en kommentar