På talefod med dyrene? C.I.R.K.A. - Center for Infrahuman Research, kommunikation og Analyse


Lasse Krog Møller & Anders Visti:
På talefod med dyrene?
C.I.R.K.A. - Center for Infrahuman Research, kommunikation og Analyse, 2007

Efter Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse i forsommeren 2006 trods flere forsøg måtte opgive sin deltagelse i Den Store Galathea 3 ekspedition, påkaldte centeret sig ved samme lejlighed opmærksomhed fra andre statslige bevilligende myndigheder der, i tråd med den nu gældende praksis, stiller krav om formidling og fremlæggelse af videnskabelige forskningsresultater. I den forbindelse opfordredes Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse til at fremlægge nogle af dets hidtil indvundne resultater. Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse har derfor nu anledning til at lade offentligheden få et nærmere indblik i en del af centrets arbejde og resultater.

Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse’s forskerteams videnskabelige arbejde kredser om forsøgsvist at afkode, kortlægge og koncipere dyreverdenens i større eller mindre grad enigmatiske og kommunikative meddelelsesformer. Det store spørgsmål for Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse er derfor til stadighed: er vi ”På Talefod Med Dyrene”?

Verbale Pupiller, -festival for ny poesi og bogmesse for nordiske småforlag.


Toldboden, Århus. 14. - 16. sept. 2007

Se mere her: http://andersvisti.com/works/cirka/cirka.html

og her: http://forlagetasterisk.dk/asterisk_grafik/boeger/cirka.html


Ingen kommentarer:

Send en kommentar