I skoddenes verden


I skoddenes verden
-En fortsat feltundersøgelse af skoddenes habitære og morfologiske forhold, samt træk af deres
historie. v/ Samlingens afd. fcgt / ufft. Afdelingen for fundne cigaretskod og afdelingen for utrætteligt forsatte feltundersøgelser, 2005

Værket I skoddenes verden består af montrer hvor en række fundne cigaretskod er opsat med knappenåle og forsynet med mærkesedler, der oplyser om art og fundsted.
En model udført i papmache rekonstruerer en del af undersøgelseområdet. I rammerne præsenteres en række plancher, der dels viser et kort over det fundsted der har dannet ramme om undersøgelsen, en skematisk fremstilling af arternes oprindelse og endelig illustreres skoddenes metamorfose udvikling skematisk.
I forbindelse med værket er udgivet bogen ”I skoddenes verden” der formidler Samlingens undersøgelse, arternes morfologiske forhold og et omhyggeligt udarbejdet katalog over de indsamlede cigaretskod.

Efterårsudstillingen 2005, Charlottenborg, 2005

Se mere her: Ingen kommentarer:

Send en kommentar