Vedr. Ålborg - en ekskursion


Vedr. Ålborg -en ekskursion

I værket Vedr. Ålborg -en ekskursion præsenteres en samling af genstande og topografiske korttegninger der tager udgangspunkt i en ekskursion til Aalborg og feltundersøgelse på Aalborg Banegård og nærmeste omegn. 
I udstillingen fremvises en række indsamlede fund, bl.a. hårelastikker, indkøbssedler og cigaretskod. Udstillingens værker kredser om beskrivelsen af det ordinære og upåagtede; om den omhyggelige og detaljerede beskrivelse af verden.
Gennem korttegning beskrives mikrogeografier på Aalborg Banegård i skala 1:1. Udover det  lettere absurde meningsløse i en sådan, meget, detaljeret beskrivelse og kortlægning, hvor geografiernes forhold til den store sammenhæng går tabt, -ville et sammenhængende kort i en-til-en over hele Aalborg, netop dække hele Aalborg. 


Genstandene der er indsamlet under denne ekskursion til Aalborg er genstande, der næppe vil savnes, en del af dem er formentlig blevet smidt fra sig af ihændehaveren. Genstandene har dog det til fælles, at de har haft en intim forbindelse med den der har besiddet dem på et tidspunkt; hårelastikkerne og cigaretterne har stået i en intim forbindelse med bæreren af dem. De små huskesedler med indkøbslister over daglige fornødenheder telefonnumre og aftaler, bærer også håndskriftens intimitet. Men er formentlig blevet bortkastet, kasserede efter at have opfyldt deres funktion.

I forbindelse med udstillingen udgives bogen Ålborg -en ekskursion

Se mere her: http://arkivlkm.blogspot.dk/2015/06/vedr-alborg.html


KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

Aalborg Banegård, 23. okt. - 30. nov. 2014

Se mere her: http://kunsten.dk/da/besoeg-museet/udstillinger/vedr-aalborg-en-ekskursion
* * *

Ingen kommentarer:

Send en kommentar