Teak, teakTeak, teak 2014Værket Teak, teak udstilles i Sydhavns Anker. Udstillingsstedet er fra sin oprindelige placering i bydelen Sydhavnen i København flyttet til skulpturparken Skovsnogen i en plantage i Jylland. 

Teak, teak beskæftiger sig med begreberne tid, bevægelse og relativitet, fx tidens udmåling og det at bevæge sig fra et sted til et andet – eller fra en kulturkontekst i byens rum og ud i naturen. 

Før stod Sydhavns Anker på et københavnsk gadehjørne. Nu er det omgivet af lærketræer i en jysk plantage, der egentlig blot er en anden form for kultur, eller kultiveret natur. Indenfor tikker et stueur af teak med lodder og pendul – og ringer højt når klokken slår hel og halv – som en del af Lasse Krog Møllers værk. 

Teak gror naturligt i visse egne af verden, mens det dyrkes intensivt i plantager andre steder. Som alle andre træer afsætter det årringe i takt med tiden, dvs. årene der går. Møblerne i mange danske hjem er af teak, og var det i endnu højere grad for nogle årtier siden, også urene. Et af dem er fra stuens ‘naturlige’ habitat således indført til udstillingsstedet i skoven.

Undertiden kan tilføjelsen af noget hjemligt til fremmedartede omgivelser, noget der i første omgang ligner en fejlplacering, få de fremmedartede omgivelser til at virke mere hjemlige. Teak, teak i Sydhavns Anker i Skovsnogen undersøger abstrakte fænomener gennem enkle forskydninger og en hverdagslig ting, der udmåler tiden helt konkret. Og måske får den til at føles mindre lang end i en fuldt møbleret stue.


Sydhavns Anker (af The Truth behind Small) i Artspace Skovsnogen.
2. august - 2014Ingen kommentarer:

Send en kommentar