The Splash of a Drop (of Milk)


The Splash of a Drop (of Milk)
after A.M. Worthington, 2010.


The Splash* of a drop**( (of Milk***) after A.M. Worthington****)

*Splash = slask, sjask, plask, pjask.

**Drop, dråbe, en uendelig konstant –konsistent form, som en væske antager, når den, en given mængde, af en væske løsrives fra, en formentlig større mængde, - og under indflydelse af tyngdekraften,falder gennem luften, og lander med et splash, plask, på fx, et bord. 

**** Milk, mælk, hvidt fludium antageligt kan indtagelsen de fleste pattedyrs føde indtagelse den første tid af deres liv. Hoved næringskilde,- mennesket homo sapiens, antages at være det eneste dyr, der fortfarende har haft interesse i efter diealderen at indtage mælk, hvorfor, og hvordan, valget er faldet på komælk, som primære mælkekilde, vides ikke; ikke desto mindre rejser dere sig en række spørgsmåli forbindelse med mennesketsindtag af mælk. Ligesom, der er stor forskel på i hvor store mængder man indtager/ kan tåle mælk overhovedet i forskellige dele af verden. – I asien, fx er indtaget af mælk forholdsvis beskedent, ligefrem kan mennesker af asiatisk afstamning ikke optage mere end begrænsede mængder af mælk, uden at fremkalde allergiske laktose relaterede symptomer. I norden derimod, i skandinavien, synes der undertiden ligefrem ikke at være grænser for hvor meget mælk, der kan indtages, og et grundlæggende princip i børneopdragelse synes ligfrem at have været baseret på en nøjeregnende iagttagelse af børns indtagelse af mælk, ikke blot i sin ren flydende form, men også som en grundlæggende bestanddel af en stor mængde fødevarer og middagsretter. Skolevæsent har også set det som sin opgave at holde børn med mælk, således afhentedes dagligt af to udvalgte elever, i skolens kælder en hvid kasse med mælk til hele klassen, udleveringen og fordelingen af denne varetoges af to hvidkitlede kvinder, der i det kolde kælderlokale, i en halvsur lugt, omgikkes de meget store frygtindgydende stålkøleskabe.  

**** Wothington stod bag de første fotografiske optagelser af en dråbes fald og ikke mindst dens kontakt med en overflade. Og den regelmæssige form den antager i sit fald, alt efter dens størrelse (diameter) og den afstand som den falder med – samt den overflade den møder.


The Piccadilly Exhibition Company #2, –A Repro Exhibiton 
Aalborg Stadsarkiv, Port 2010, Aalborg.
15 oktober – 26 november 2010. 

The Piccadilly Exhibition Company #2, –A Repro Exhibiton 
Godsbanen Institut for X, Aarhus
27. august – 8. september 2010.Ingen kommentarer:

Send en kommentar