Bureaukratiske ApparaterSamlingens Afd. f. Bureaukratiske Apparater

En serie på 12 fotografier af stempler, hæftemaskiner, hullemaskiner, viskelædere, falseben og andre kontormæssige maskinismer der udfører balancenumre.
Fotoserien er også udgivet som Antipyrines Årskalender 2016. 

L'hombre invicible – imod officialismen
Piscine
27. okt. 2015 — 19. dec. 2015
Edition Antipyrine Vol. 47Lasse Krog Møller: Jordarbejder (efter Smithson) & En tur til Skt. Nikolaj Kapel Sønderholm - Krajbjerg Hede 2014. Edition Antipyrine Vol. 47, 2015.

De to værker Jordarbejder (Efter Smithson) Sønderholm – Krajbjerg Hede og En tur til Skt. Nikolaj Kapel Sønderholm – Krajbjerg Hede består af fotografier; registreringer og beskrivelser fra en udflugt til et landskab, der tidligere har huset en grusgrav, en losseplads og et kapel. Alt er nu mere eller mindre ruinøst, og fotografierne fra denne udflugt viser en række forskellige jordarbejder i forskellige skalaer; forskellige omarrangeringer af landskabet, nogle er lavet med gravko, nogle er lavet for længe siden, nogle er lavet af dyr, nogle er lavet af mennesker, nogle er lavet af Lasse Krog Møller selv, nogle ligner noget man kender fra andre steder, kunsthistorien fx, nogle er små udgaver af storskalaværker som dem Robert Smithson har lavet. Nogle er lavet med praktiske intentioner, nogle er lavet for at prise gud eller en helgen, nogle er lavet for at holde dyr inde, eller ude, nogle er lavet af praktiske hensyn, nogle er opstået tilfældigt. 

Se mere her:
http://www.antipyrine.dk/product/lkmjordarbejder

og her:
http://arkivlkm.blogspot.dk/2014/09/jordarbejder.html

Show (Provinser)


Gitte Broeng & Lasse Krog Møller:
Show (Provinser), 2015, Video, loop 02.33 min.

Galleri Image Demorummet 30. okt. 2015 - 4. jan. 2016

Udendørstableauerne skifter i takt med digte og fotografier. Hænders placering. En gestus til Per Højholt og hans hybridværk Provinser fra 1964. Filmen Show (Provinser) vises i Demorummet samtidig med udstillingen Korrespondance i Galleri Image, kurateret af Gitte Broeng.

Banale intimiteter


Lasse Krog Møller: 
Banale intimiteter – Asger Jorns marginalia
ARK 107, 2015

Labyrinter, spiraler, spørgsmålstegn, en øretæve der krummer, Jorns jakke, museets grundplan, Dubuffets gavlmaleri og en bog til 10 kroner. Det er nogle af de emner, der tages under behandling i den anden udgivelse i serien jornARKivet (ARK 107). ARK-mappen rummer denne gang Lasse Krog Møllers illustrerede pamflet "Banale intimiteter – Asger Jorns marginalia". Emnet er det marginale og upåagtede, såvel i en museal arkivering som i de små forskydninger, der iagttages under kunstnerens ekskursion til Silkeborg.

I SISV-biblioteket på Museum Jorn findes Asger Jorns bogsamling med rige mængder marginalia; understregninger, kommentarer, kruseduller, tegn og underlige gerninger; spor, som Jorn har indføjet og afsat under læsningen i bøger af bla. Niels Bohr, Claude Lévi-Strauss, Franz Kafka og Werner Heisenberg. Sporene efter Jorns læsning findes i bøgerne, men de har hidtil unddraget sig en museal registrering og beskrivelse. De er der bare. I ARK 107 gengives (vistnok for første gang) et lille udvalg af nogle af disse marginalnoter.

ARK 107, 2015
Se mere her: http://www.arkmappen.dk/

Laminat -en bibliotekshistorie


Laminat -en bibliotekshistorie

Værket Laminat -en bibliotekshistorie er en totalinstallation der er opbygget af gammelt biblioteksinventar i kælderen under Åby Bibliotek. Publikum bevæger sig gennem en labyrintisk struktur, ad små gange, langs opstablede møbler og ting og sager i skulpturelle konstruktioner.
På reoler og i montrer præsenteres uddateret gemt og glemt biblioteksudstyr, kontorapparater, kartoteker, elefantfødder, samlinger af marginalnoter, bogmærker og biblioteksbøger. Alt inventariseret og præsenteret som genstande i et museum.
Udstillingen rummer også tekstbidrag af forfatterne Gitte Broeng, Christian Yde Frostholm, Rasmus Graff, Morten Søndergaard, redaktør Mathias Kokholm og bibliotekar Dorthe Larsen. 
I forbindelse og forlængelse af udstillingen udkommer bogen Laminat -en bibliotekshistorie

Åby Bibliotek


7. nov. - 13. dec. 2014

Laminat


Lasse Krog Møller: 
Laminat –en bibliotekshistorie

192 s. ill. i farver.

2015

I forlængelse af udstillingen Laminat –en bibliotekshistorie udgives bogen Laminat med nyskrevne tekster af forfatterne Gitte Broeng, Rasmus Graff, Christian Yde Frostholm, Morten Søndergaard, redaktør Mathias Kokholm og bibliotekar Dorthe Larsen. De skøn- og faglitterære tekster er skrevet som bidrag til udstillingen. Bogen dokumenterer endvidere udstillingen med en mængde fotografier (konceptuelle og dokumenterende) fra udstillingen, samt tegninger og lister over inventar og genstande.

Vedr. Ålborg - en ekskursion


Vedr. Ålborg -en ekskursion

I værket Vedr. Ålborg -en ekskursion præsenteres en samling af genstande og topografiske korttegninger der tager udgangspunkt i en ekskursion til Aalborg og feltundersøgelse på Aalborg Banegård og nærmeste omegn. 
I udstillingen fremvises en række indsamlede fund, bl.a. hårelastikker, indkøbssedler og cigaretskod. Udstillingens værker kredser om beskrivelsen af det ordinære og upåagtede; om den omhyggelige og detaljerede beskrivelse af verden.
Gennem korttegning beskrives mikrogeografier på Aalborg Banegård i skala 1:1. Udover det  lettere absurde meningsløse i en sådan, meget, detaljeret beskrivelse og kortlægning, hvor geografiernes forhold til den store sammenhæng går tabt, -ville et sammenhængende kort i en-til-en over hele Aalborg, netop dække hele Aalborg. 


Genstandene der er indsamlet under denne ekskursion til Aalborg er genstande, der næppe vil savnes, en del af dem er formentlig blevet smidt fra sig af ihændehaveren. Genstandene har dog det til fælles, at de har haft en intim forbindelse med den der har besiddet dem på et tidspunkt; hårelastikkerne og cigaretterne har stået i en intim forbindelse med bæreren af dem. De små huskesedler med indkøbslister over daglige fornødenheder telefonnumre og aftaler, bærer også håndskriftens intimitet. Men er formentlig blevet bortkastet, kasserede efter at have opfyldt deres funktion.

I forbindelse med udstillingen udgives bogen Ålborg -en ekskursion

Se mere her: http://arkivlkm.blogspot.dk/2015/06/vedr-alborg.html


KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

Aalborg Banegård, 23. okt. - 30. nov. 2014

Se mere her: http://kunsten.dk/da/besoeg-museet/udstillinger/vedr-aalborg-en-ekskursion
* * *