Ad Acta - Arkiverede visionerAd Acta - Arkiverede visioner
KØS Museum for kunst i det offentlige rum
11. okt. 2019 - 22. feb. 2020. 

Med udgangspunkt i KØS samling præsenterer udstillingen Ad Acta – arkiverede visioner en række offentlige kunstprojekter. Projekter der vel at mærke aldrig er blevet realiseret. 24 projekter præsenteres i udstillingens sale gennem en række akvarelmalerier, hvor de urealiserede projekter er iscenesættes i de byrum, som de oprindeligt var tiltænkt. Til hvert projekt er knyttet en tekst, der afspilles som et lydspor i udstillingssalene.
Skitser, modeller og arkivalier til ikke-realiserede offentlige kunst- og arkitekturprojekter fra museets samling er iscenesat i en totalinstallation, der gennem dunkle og labyrintiske bringer beskueren i en arkivisk stemning, hvor de urealiserede værkers støvede efterliv kan fornemmes. 

I udstillingen præsenteres også en feltundersøgelse fra Køges indre by, hvor diverse genstande og spor er blevet foreviget som motiver på postkort. En slags turisme, der har resulteret i en række aparte feriehilsner fra dele af byen, som ellers ikke ville blive skænket opmærksomhed.
Udstillngen er kurateret af Peter Ole Pedersen. 


(fotos: Torben Eskerod)

Se mere her: 
https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2019-10-10

ÅarhuusÅarhuus
2019

Bogen Åarhuus er udformet som en rejseguide til et imaginært Aarhus. Til skitserede monumenter, kunstudsmykninger, arkitektur og bystrukturer, der nærved og næsten fik plads i byen, og som ville have gjort den til et andet sted. 

Disparition el. försvinnaDisparition el. försvinna
2018

Værkserien gengiver en række forsvindende, udviskede og forvitrede facadetekster, registreret fotografisk under rejser til forskellige byer i Europa, bl.a. Berlin, Stockholm, Dublin, Lissabon og Rom, men også lokaliteter som Amager, Aalborg og Aarhus. Tekstreminiscenserne fra de forskellige byer fortæller om udviklingen i verden og dens bybilleder, hvor alting altid er under forandring og temporært. 

De fortæller fx om gentrificering i Roms indre by, hvor forretningslokaler er overtaget af den moderne kapitalismes verdensomspændende fortagenders flagshipsfrontstores, der nu tilbyder Prada og Gucci-produkter, mens de tidligere butikkers facader står tilbage som skygger, af en forgangen hverdags tilbud om livsfornødenheder. Med det rette blik eller rette lysindfald, træder disse mere eller mindre læselige tekstbilleder frem, som pludseligt opståede skygger af fortiden. Teksterne står som reminiscenser af opløste udsagn, der giver den forbipasserende uindfrielige løfter om charcuteri, blomster, brød, kolonialvarer og tobak. 

Udst: 
Ephemera Mundi – Den oversete verden
Kunsthal Aarhus
16. marts - 27. maj 2018

Appropriation
Ringsted Galleriet 
3. nov. – 27. nov. 2018 

Ephemera MundiEphemera Mundi – Den oversete verden
Kunsthal Aarhus
16. marts - 27. maj 2018

I udstillingen Ephemera Mundi – Den oversete verden rettes et dokumentarisk og musealiserende blik mod overraskende og fascinerende kvaliteter i de hverdagslige genstande, vi ellers har tendens til at overse, eller helt ignorere. Krog Møllers værker belyser den dokumentationskultur, vi dagligt tager del i. Efterhånden påtager vi os alle dokumentaristens rolle gennem konstant tilgængelige kameraer og utallige offentlige delingsnetværk, og der melder sig en række presserende spørgsmål: Hvordan kommer dokumentationer til udtryk? Hvorfor motiveres vi til at dokumentere? Hvilken betydning har det at udvælge og bevare særlige dele af virkeligheden? På samme tid rummer Krog Møllers værker en refleksion over de samlingsprincipper og hierarkier, som ethvert museum opererer med: Hvad fortjener bevaring og iscenesættelse? Med et tilbageblik på de omfattende samlinger af objekter, der udgør Krog Møllers kunstneriske praksis gennem de seneste 20 år, udfordrer udstillingen vores opfattelse af, hvad der er bevaringsværdige informationer og erindringer. Samlingerne består af hverdagslige genstande såsom indkøbssedler, handsker, hårelastikker, breve, beskeder, fotos, cigaretskodder og andre tabte eller efterladte genstande fra gaden.

I forbindelse med udstillingen er bogen Ephemera Mundi Konversationsleksikon ifht LKM’s værker udkommet på forlaget Antipyrine. Publikationen tjener som akkompagnement til udstillingen, men er også et selvstændigt værk med bidrag fra over 40 forfattere, forskere og kunstnere, som har leveret tekster i form af leksikale opslag omkring oversete fænomener og hele den forunderlige dokumentationsverden, der udgør Lasse Krog Møllers virke som kunstner.


Ephemera Mundi – Den oversete verden er kurateret af Peter Ole Pedersen som afsluttende del af det to-årige projekt Kunst og dokumentarkultur ved Aarhus Universitet.


(fotos: Kåre Viemose)

Atlas UCC


Atlas UCC [-Mnemosyne you see see]. 
Udsmykningsopgave udført for Statens Kunstfond og UCC Campus Carlsberg, 2016.

Atlas UCC [-Mnemosyne you see see] tager udgangspunkt i eksisterende samlinger af kunst, inventar, undervisningsgenstande og andre hverdagslige genstande fra ti UCC-institutioner, der i 2016 fusionerede i et nybyggeri i Carlsbergbyen. 

Med udgangspunkt i form- og indholdsmæssige slægtskaber genstandene imellem, er der i byggeriet udført 19 vægophængninger fordelt over 7 etager, ialt 130 vægmeter. Værket kan ses som en form for anskuelsestavler, der fortæller, ikke blot en kunst- og genstandshistorie om de ti uddannelsesinstitutioner der er flyttet sammen på Campus Carlsberg, men også i et mere alment perspektiv, en pædagogisk uddannelses- og kunsthistorisk fortælling.(Fotos: Torben Petersen)

Jorn in Lisboa

Jorn in Lisboa
2016


Bogen Jorn in Lisboa rummer en provenienshistorie og beskrivelse af Asger Jorns maleri Vårens offer, samt en form for billedemæssig vejledning til hvorledes man kan betragte værket på Museo Berardo i Lissabon, hvor museet har ophængt værket, så det vender på hovedet. 

Puzzle


Gitte Broeng & Lasse Krog Møller:
Puzzle, 2016

die raum, 
17. april - 29. maj 2016

Som en hyldest til puslespillets opfinder, kartografen og kobberstikkeren, John Spilsbury – og til underlige butikker i almindelighed – skabtes med afsæt i die raums diminuitive rum i gadeplan en installation, der imiterede en gådefuld butiksudstilling, hvor objekterne i udstillingen udgjorde ‘rollebesætningen’ i et skuespil med bl.a. en harmonika, en blokfløjte, en klokken, en rød tråd, et puslespil, to skolæste, et landkort, en proptrækker, en bøjle, rudekuverter, et nodeblad, en løber og en brevpresser i hovedrollerne.
Selve skuespillet kunne læses på døren til die raum, ligesom det også udkom i bogform.