Edition Antipyrine Vol. 47Lasse Krog Møller: Jordarbejder (efter Smithson) & En tur til Skt. Nikolaj Kapel Sønderholm - Krajbjerg Hede 2014. Edition Antipyrine Vol. 47, 2015.

De to værker Jordarbejder (Efter Smithson) Sønderholm – Krajbjerg Hede og En tur til Skt. Nikolaj Kapel Sønderholm – Krajbjerg Hede består af fotografier; registreringer og beskrivelser fra en udflugt til et landskab, der tidligere har huset en grusgrav, en losseplads og et kapel. Alt er nu mere eller mindre ruinøst, og fotografierne fra denne udflugt viser en række forskellige jordarbejder i forskellige skalaer; forskellige omarrangeringer af landskabet, nogle er lavet med gravko, nogle er lavet for længe siden, nogle er lavet af dyr, nogle er lavet af mennesker, nogle er lavet af Lasse Krog Møller selv, nogle ligner noget man kender fra andre steder, kunsthistorien fx, nogle er små udgaver af storskalaværker som dem Robert Smithson har lavet. Nogle er lavet med praktiske intentioner, nogle er lavet for at prise gud eller en helgen, nogle er lavet for at holde dyr inde, eller ude, nogle er lavet af praktiske hensyn, nogle er opstået tilfældigt. 

Se mere her:
http://www.antipyrine.dk/product/lkmjordarbejder

og her:
http://arkivlkm.blogspot.dk/2014/09/jordarbejder.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar